คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาดูงานด้าน Cyber Security ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาดูงานด้าน Cyber Security ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ICT เข้าศึกษาดูงานด้าน Cyber Security ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผู้แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่วมกันออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ณ ห้องประชุม อาคาร A กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand