คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “คุยกันประสาพี่น้อง: จบไปทำอะไรกัน” (ICT Career Talk)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “คุยกันประสาพี่น้อง: จบไปทำอะไรกัน” (ICT Career Talk)

         วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คุยกันประสาพี่น้อง: จบไปทำอะไรกัน” (ICT Career Talk) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญวิทยากรจากหลายหลายอาชีพ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในอนาคตของนักศึกษา ICT โดยมีคณาจารย์ประจำคณะ ICT ได้แก่ ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล และ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่นักศึกษา ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand