นักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)

      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การสาธิตการทำกระทง และการประกวดนางนพมาศ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

          ลอยกระทง เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand