คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงาน ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC” เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน แก่คุณครูโรงเรียนมัธยม

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมหลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงาน ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC” เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน แก่คุณครูโรงเรียนมัธยม

            วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงาน ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC” (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC) เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้แก่คุณครูโรงเรียนมัธยม วิทยากรโดยทีม ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ ซึ่งในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน กล่าวต้อนรับคุณครูผู้เข้าอบรม ณ ห้อง IT 212 ชั้น 2 คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา ในครั้งนี้มีคุณครูจากโรงเรียนมัธยมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 โรงเรียน

      การอบรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้แก่ครูโรงเรียนมัธยมกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อสร้างความผูกพันกับคุณครูโรงเรียนมัธยมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความผูกพันต่อคณะ ICT และก่อให้เกิดความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

 

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand