สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Brain-Based Learning รุ่นที่ 3

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Brain-Based Learning รุ่นที่ 3

ลงทะเบียน: https://il.mahidol.ac.th/course/

Website: https://il.mahidol.ac.th/th/

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish