คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำปี 2562

      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้จัดกิจกรรม “BIG CLEANING DAY” เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำความสะอาดภายในคณะฯ ประจำปี  2562 รวมถึงการคัดแยกสิ่งของ และนำขยะประเภท Recycle ขยะ Reuse หรือของที่สามารถนำไปบริจาคได้ที่คัดแยกไว้สามารถนำมาแลกไข่ไก่กลับบ้านได้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณสวนไผ่ อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand