ทุนอุดหนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเสนอผลงานทางวิชาการ

ฝึกงาน / โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศปิดความเห็น บน ทุนอุดหนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเสนอผลงานทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ใบสมัครขอรับทุนฯ คลิกที่นี่

กรุณาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ พี่ศรุตา (ปู) ณ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ คณะ ICT ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนการประชุมวิชาการ

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish