ผลงานวิจัย ICT มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ใน Mahidol Chanel

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงานวิจัย ICT มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ใน Mahidol Chanel

ผลงานวิจัยในหัวข้อ “Large scale detailed mapping of dengue vector breeding sites from geo-tagged images” โดย Professor Dr. Peter Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย คณะICT ม.มหิดล และทีมงาน ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ใน Mahidol Chanel ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจความมีอยู่ของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะแพร่เชื่อไข้เลือดออก ด้วยการวิเคราะภาพที่ได้จากภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ Google Street View เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเสียงที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกในมุมมองเชิงภูมิศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมบทสัมภาษณ์ online ได้ที่
Youtube – Mahidol World: https://youtu.be/HIxuUN5b5YU
Website – Mhaidol Chanel: https://channel.mahid

ol.ac.th/?page=view&id=2620

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand