ผลงานวิจัย ICT มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ใน Mahidol Chanel

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงานวิจัย ICT มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ใน Mahidol Chanel

ผลงานวิจัยในหัวข้อ “Understanding the Role of Human Mobility in Malaria Transmission” โดย Professor Dr. Peter Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย คณะICT ม.มหิดล และทีมงาน ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ใน Mahidol Chanel เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนย้ายของประชากรที่สัมพันธ์กับการติดเชื่อไข้มาเลเรีย โดยอาศัยข้อมูล location data จากโทรศัพท์มือถือ

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมบทสัมภาษณ์ online ได้ที่
Youtube – Mahidol World: https://www.youtube.com/watch?v=7fDOzd5gFds
Website – Mhaidol Chanel: https://channel.mahidol.ac.th/?page=view&id=2704

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand