คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ “เทคนิคการเขียนสไตล์พีอาร์: เขียนยังไงให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ “เทคนิคการเขียนสไตล์พีอาร์: เขียนยังไงให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย”

วันที่ 6 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT) นำโดย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน และบุคลากรฝ่ายงานสื่อสารองค์กร คณะICT จัดการอบรม “เทคนิคการเขียนสไตล์พีอาร์: เขียนยังไงให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ณัฐา ฉางชูโต อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนีั ณ ห้อง IT 405 คณะ ICT ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand