คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture ) เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 119 คน แบ่งเป็น บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 10 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 109 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ มีเนื้อหาหลักๆ ประกอบไปด้วย
• บริบทใหม่ของการดำเนินธุรกิจในอนาคตอันใกล้
• บทบาทที่สำคัญของผู้นำในยุคดิจิทัล กับการพัฒนาวิสัยทัศน์ใหม่ ด้วย vision builder
• พิมพ์เขียวองค์กรคืออะไร และทำไมจึงมีความจำเป็น ในการออกแบบองค์กรแห่งอนาคต
• ตัวอย่างการพัฒนาพิมพ์เขียวองค์กร
• ร่วมลงมือปฏิบัติการสร้างพิมพ์เขียวองค์กรของท่าน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand