คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (TQEd 2020)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (TQEd 2020)

ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะ ICT พร้อมด้วย ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ดร. เพชร สัจจชลพันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และบุคลากรคณะICT เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่2 (TQEd 2020) ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลื่ยนเรืยนรู้ของคนคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยในครั้งนี้ รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “กลไกการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA” ณ ห้องประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา (หาดป่าตอง) จ.ภูเก็ต อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand