คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นผู้แทนประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ รับมอบเงิน 2 ล้านเยน เข้ากองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์-AMIYA

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นผู้แทนประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ รับมอบเงิน 2 ล้านเยน เข้ากองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์-AMIYA

ตามที่ บริษัท AMIYA, Japan ได้เข้าเยี่ยมท่านอธิการบดี และบริจาคเงินเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ เพื่อจัดตั้งกองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์-AMIYA ในปีที่ผ่านมานั้น ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนั้น คณบดีได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้แทนประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ รับมอบเงิน 2 ล้านเยน เข้ากองทุน รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์-AMIYA โดย Mr.Seiichi Ito President,AMIYA Corporation Japan เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และนศ. ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดลต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand