นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างเยาวชนต้นแบบทำความดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างเยาวชนต้นแบบทำความดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นายกฤษฎาพร บุญปลูก นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างเยาวชนต้นแบบทำความดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีการสัมภาษณ์และถ่ายทำที่บริเวณคณะฯ เพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอน และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand