คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

          วันที่ 21 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะ ICT เข้าร่วมพบปะ และร่วมสนทนากับท่านคณบดี ในครั้งนี้ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน และ คุณคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะ ICT เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ณ ห้อง IT 405-406 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand