คณะ ICT มหิดล (ICT) บริจาคห่วงกระป๋องอลูมิเนียมและเงินบริจาค เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT) บริจาคห่วงกระป๋องอลูมิเนียมและเงินบริจาค เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน พร้อมด้วยบุคลากรประจำคณะ เป็นตัวแทนมอบห่วงกระป๋องอลูมิเนียมน้ำหนักรวม 136 กิโลกรัม และเงินบริจาค 11,900บาท เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทางคณะ ICT ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในการมอบเงินบรจาคและห่วงกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand