คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ศิษย์เก่าของคณะ ICT ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน และการเตรียมตัวสมัครเข้าทำงานให้แก่นักศึกษา โดยมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่

 • Panel Modulator  โดย คุณกิตติ ออพิพัฒนา ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 2 บริษัท Krungsri Consumer และคุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 1 บริษัท Coursesquare
 • Software house โดย คุณจักรพล รักสัตย์ ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 2 บริษัท Yigg (Trinity root new prod)
 • Software house โดย คุณณัฐพล ธรรมสังวาลย์ ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 3 บริษัท Go Digit
 • Digitizing home business โดย คุณภัคณิช พะลายานนท์ ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 2 บริษัท Rajthevee Clinic
 • ICT Professional โดย คุณพีระพัฒน์ หาญคงแก้ว ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 8 บริษัท BlockchainReview
 • Sales Career โดย คุณปรมินทร์ ปียาชัยประภา ตำแหน่ง Product Manager บริษัท Exclusive Network
 • Developer Career โดย คุณวีรชาติ วงศ์สว่างธรรม ตำแหน่ง Lead Mobile Engineer บริษัท Fastwork
 • Consult, PM Career โดย คุณศรารินทร์ มาลัยทอง บริษัท ThroughWork
 • Academic Career โดย ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์ประจำคณะ ICT
 • CyberSecurity Career / Panel Moderator โดย คุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์ ตำแหน่ง Country Sales Manager บรษัท V-Key

กิจกรรมที่จัดขึ้นมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand