คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 24 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ   ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     โครงการบริจาคโลหิตฯ  ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 219 ราย และสามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 172 ราย โดยทางคณะฯ ได้จัดทำระบบลงทะเบียน พร้อมระบบแบบประเมินออนไลน์ให้แก่ผู้บริจาคโลหิตเพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วแม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล และของที่ระลึกอีกมากมาย คณะฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยที่ให้ความอนุเคราะห์ อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วย
     นอกจากนี้หากท่านต้องการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ict.mahidol.ac.th/
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand