คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Job & Education Fair ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมกล่าวเปิดงาน จากนั้น ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานมอบของที่ระลึกให้แก่บริษัทที่มาออกบูธ ณ ห้อง Grand Auditorium ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

       กิจกรรม Job & Education Fair จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน และรับข้อมูลการศึกษาต่อ รวมทั้งมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบริษัท และสถาบันต่างๆ เกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงการ รวมทั้งการศึกษาต่อ โดยในปีนี้ได้เพิ่มกิจกรรมที่เรียกว่า Special Talk ในช่วงเวลา 11.00-15.00 น. ที่ห้อง IT405 มีผู้แทนจากบริษัทฯ ชั้นนำ 8 บริษัท มาร่วมให้ความรู้ มีสถานประกอบการต่างๆ ทั้งบริษัทชั้นนำทางด้าน IT หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และบริษัทของศิษย์เก่า ให้ความสนใจเข้าร่วมออกบูธรับสมัครงาน และนักศึกษาฝึกงาน จำนวนรวมกว่า 85 แห่ง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คนอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand