คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการ KST-2020 – the 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการ KST-2020 – the 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) นำโดย โดย นายภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง สมาชิกกลุ่มวิจัย MVIT (Machine Vision and Information Transfer) ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในหัวข้อ “Development of AR Learning Assistance Tool for Clay-Sculpting 3D Model” ในงานประชุมทางวิชาการ KST-2020 – the 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมอมารีย์ พัทยา

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand