ประกาศรับสมัครงานจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
เปิดรับสมัครผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียน windows app ด้วย C#
 
ต้องการความเชี่ยวชาญด้าน
– สร้างโปรแกรมโดยใช้ WPF หรือ Win Forms
– สร้าง report ใน Windows Application ด้วย Crystal Report หรือ tool ที่เทียบเท่า
– ใช้ SQL statement ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ
– ใช้ git ในการทำงาน
– เข้าใจ SDLC process และสามารถทำงานใน multi environment (development, uat และ production) ได้
 
ประสบการณ์ที่ทำให้สนใจเพิ่มเติม
– Nuget และ MSBuild command
– .NET Core
– C# Advance feature เช่น Extensions, LINQ, Asynchronous
– REST API
– Docker / Kubernetes
 
《Attitude》
– ทำงานเป็นทีม
– การสื่อสารกับผู้อื่นดี
– Commit การทำงาน
– ตรงต่อเวลา
 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่ตั้ง ธ.กสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
สามารถศึกษาข้อมูลบริษัทได้ที่ www.kasikornasset.com
 
น้องๆที่สนใจ ส่ง resume มาได้ที่ ka.recruitment@kasikornasset.com
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand