ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานฝึกงาน

ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ที่  http://eservice.depa.or.th/recruit1.php

โทร. 02-026-2333 , 08-7016-8970, 08-8227-2774

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand