ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท Band Protocol

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท Band Protocol
Band Protocol is looking for many talents to join our team.
Band Protocol is a deep-tech startup building decentralized data governance protocol on the blockchain with a mission to bring reliable, accessible data to the open internet. 
.
Our solutions leverage the token economy of blockchain to incentivize accurate information sharing and prevent fraud. 
.
The protocol functions as an open standard for data handling and management for any decentralized program or application that requires trusted and reliable data. 
 .
Raised $3 million in seed funding from Sequoia India, Dunamu & Partners and SeaX Ventures, we are one of the few startups in Thailand backed by international VCs.
 .
With 10,000+ early adopters signed up to use our products, we are also one of the fastest-growing startups in blockchain space.
 .
We are welcome for newly grad to join our team. 
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand