คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา อาจารย์ประจำคณะ ICT ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand