คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing”

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing” นำโดย รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นวิทยากร พร้อมด้วย อาจารย์ปุณยนุช บวรจิณณ์  นายกิตติคุณ ทองกัญชร และ นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการประมวลผลภาพ และ OpenCV Configuration with IDE, OpenCV Library Exploration, Machine Learning Overview Process in Image Processing, Pre-process and Image Enhancement, การแบ่งส่วนภาพและค้นหาวัตถุในภาพ และ การแบ่งประเภทวัตถุในภาพ โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรม ทั้งสิ้น 23 คน แบ่งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 คน และ บุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand