การประชุมวิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020”

ด้วยคณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับ Institute of Advanced Sciences, Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020” ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพ (The Landmark Hotel Bangkok) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากหลากหลายสาขามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และวิธีแก้ปัญหาในการจัดการกับความปลอดภัยของ IoT อาทิ

 • Hiroaki Takaoka, Deputy Director of Office of the Director-General for Cybersecurity, Ministry of Internal Affairs and Communications (กระทรวงมหาดไทย หรือ MIC ญี่ปุ่น)
 • Prof. Tsutomu Matsumoto, Director of Cyber Physical Security Research Center, Japan
 • Dr. Daisuke Inoue, Director of Cybersecurity Laboratory, National Institute of Information and Communications Technology (NICT)
 • Dr. Chaichana Mitrpant, Chief of ThaiCERT and Deputy Executive Director of ETDA
 • Mr. Narudom Roongsiriwong, Head of IT security, Information Technology, Kiatnakin Bank.

ในการนี้ คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าวได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (มีอาหารกลางวัน และอาหารว่างรับรอง) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://academy.impress.co.jp/event/iotsecthai2020/index.html

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand