คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer)

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer)

        ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer) นำโดย ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา และ ดร. พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะICT เป็นวิทยากร การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแก่คุณครูระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่อไปได้ และมีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 15 คน ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand