คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 11

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 11

       เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 11 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในธีม “Olympic Phayathai” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภายในเครือข่ายมหิดลพญาไท ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน นำมาซึ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบุคลากรผู้เข้าร่วมจาก 9 ส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรดของแต่ละส่วนงาน ตามมาด้วยพิธีเปิดงานกีฬาฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากทั้ง 9 ส่วนงานร่วมร้องเพลง ’เทิดพระนาม’ หลังจากนั้นจึงเป็นการประกวดกองเชียร์ สลับกับการแข่งขันกีฬา 5 ชนิด ได้แก่ กีฬาโอ่งลิมปิก กีฬากระชอนลิมปิก กีฬา Kick Bowling กีฬาหนีบรันนิ่ง และกีฬา The Pool ภายหลังกิจกรรมดังกล่าว จึงเป็นพิธีปิดงานกีฬาฯ การประกาศผลการแข่งขัน โดยรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด ได้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศการประกวดกีฬา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ส่งท้ายด้วยการส่งมอบธงเจ้าภาพในปีต่อไป ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพในปี 2564

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand