คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ โครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ จัดกิจกรรม “เด็กเรา เล่าเรื่อง”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ โครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ จัดกิจกรรม “เด็กเรา เล่าเรื่อง”

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับ โครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ จัดกิจกรรม “เด็กเรา เล่าเรื่อง” ซึ่งเป็นโครงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยครอบครัว ซึ่งในแต่ละปีจะมีกิจกรรมการประเมินผู้เรียนประจำภาคการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง โดยในครั้งนี้เป็นการประเมินของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนในโครงการทุกระดับชั้นจำนวน 120 คน ณ อาคารคณะICT ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

     โครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 ภายใต้ความร่วมมือของโรงเรียนรุ่งอรุณ มีการประเมินผลผู้เรียนในโครงการโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน และมีความเข้มข้นต่างกันในแต่ละระดับชั้น การนำเสนอผลงานของผู้เรียนเป็นรูปแบบของการจัดบูธ และการแสดงบนเวที ซึ่งแบ่งตามช่วงชั้น ได้แก่ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เปิดให้ผู้สนใจการศึกษาทางเลือก ในรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเข้าร่วมงานเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนและครอบครัวในโครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand