ประกาศรับสมัครงานจากศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจากศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 3-5 สังกัดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ วุฒิปริญญาตรี/โท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 50 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2.ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

4.กรณีมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลการทำงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลการทำงานจากสถาบันการศึกษาส่วนราชการ หรือบริษัทมาแล้วจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://jobtrc.redcross.or.th/

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand