อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทโปรเฟสชันแนล วัน จำกัด และ บริษัท IBM Thailand Co., Ltd.

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทโปรเฟสชันแนล วัน จำกัด และ บริษัท IBM Thailand Co., Ltd.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส และอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) สาขาวิชา Management Information System ซึ่งกำลังศึกษาวิชา IT Infrastructure Management เข้าศึกษาดูงานด้าน IT Staffing Management ด้านการจัดการ Skill Sets, Skill Level, Skill Assessment, Skill Development และด้าน IT HR Management ณ บริษัทโปรเฟสชันแนล วัน จำกัด และ บริษัท IBM Thailand Co., Ltd. โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ แล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand