ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Buddy 2020

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Buddy 2020

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล  นำโดย  ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน จัดกิจกรรม ICT Buddy 2020 ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ  ณ ห้อง IT321 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แนะนำตนเองและทำความรู้จักกับคู่ Buddy อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติ ในด้านต่างๆ ระหว่างศึกษาที่คณะฯ รวมทั้งยังเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชาวไทยที่เป็นคู่ Buddy ให้นักศึกษาชาวต่างชาติอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand