คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสัมมนา “HOW TO WRITE A QUALITY PAPER” by IEICE ESS

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการสัมมนา “HOW TO WRITE A QUALITY PAPER” by IEICE ESS

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนา “HOW TO WRITE A QUALITY PAPER” by IEICE ESS นำโดย Prof. Takao Onoye, Vice-President, Osaka University, Japan Chair of IEEE Japan Council, Prof. Akira Taguchi, Dean, Tokyo City University, Japan President of IEICE ESS และ Prof. Yoshikazu Miyanaga, Director, Hokkaido University, Japan Auditor of IEICE ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 อาคาร ICT วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand