อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล
และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2”
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00 – 10.45  น. การออกแบบทิศทางองค์กรยุคใหม่ด้วยเครื่องมือ Vision Builder ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. Service Operating Model คืออะไร
และทำไมจึงเป็นหลักในการออกแบบการประสานบริการเข้าด้วยกันองค์กร
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 – 14.45 น. กิจกรรมกลุ่มการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดการร่วมมือทั้งลูกค้า คู่แข่ง และองค์กรเราเข้าด้วยกันในรูปแบบของ Value Co-creation Platform
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดการร่วมมือทั้งลูกค้า คู่แข่ง และองค์กรเราเข้าด้วยกันในรูปแบบของ Value Co-creation Platform (ต่อ)

แผนที่การเดินทาง

ข้อมูลการเดินทางมาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1.เส้นทางรถโดยสารประจำทาง รถตู้

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ศาลายา

รถ ปอ.515 เวลา 05.00 – 23.00 น. (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ป้ายหน้า รพ.ราชวิถี – ม.มหิดล ศาลายา)

รถตู้โดยสาร (เชิงสะพานลอย รพ.ราชวิถี)

2.สถานีรถไฟสามเสน – ศาลายา

รถเมล์ธรรมดาสาย 125 (สถานีรถไฟสามเสน – ม.มหิดล

3.สนามหลวง – ศาลายา

รถตู้ปรับอากาศ (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า – ม.มหิดล)

รถตู้ปรับอากาศ (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า – ม.มหิดล)

รถเมล์ธรรมดา สาย 124 เวลา 04.00 – 21.00 น. (สนามหลวง –สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฯ ศาลายา)

4.คลองสาน – เพชรเกษม – ศาลายา

รถประจำทางธรรมดา สาย 84ก หรือ รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.สาย 84ก

รถประจำทาง ปอ.547 (สีลม – ม.มหิดล ศาลายา)

สาย 163 (ห้วยขวาง – ม.มหิดล ศาลายา)

สาย 164 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.มหิดล ศาลายา)

5.ปากเกร็ด – ศาลายา

ปากเกร็ด – ม.มหิดล ศาลายา (เส้นทางนนทบุรี)-สาย 388 (ปากเกร็ด – ม.มหิดล ศาลายา)

6.เส้นทางบางหว้า – ม.มหิดล ศาลายา

รถศาลายาลิงค์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Salaya Links) จากสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า ไปถึง ม.มหิดล ศาลายา

ที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดลานจอดรถ (Parking) ไว้ตามจุดต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งท่านสามารถจอดรถของท่านได้ตามจุดต่างๆ

 

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล มีบริการรถรางโดยให้บริการทั้งหมด 4 สายวิ่งรอบมหาวิทยาลัยซึ่งท่านสามารถใช้บริการได้ดังนี้

ท่านสามารถนั่งรถรางทุกสายมาลงที่สำนักงานอธิการบดี แล้วเดินมาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะตั้งอยู่ด้านหลังตึกสำนักงานอธิการบดี

สายที่ 1 : สายสีเขียว
บ้านมหิดล-สวนเจ้าฟ้า-คณะวิทยาศาสตร์-คณะศิลปศาสตร์-ลานมหิดล-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม-วิทยาลัยนานาชาติ-สำนักงานอธิการบดี-คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหอสมุด-คณะสิ่งแวดล้อมฯ-สถาบันวิจัยโภชนาการ-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา-อาคารอเนกประสงค์ (โรงพละ)-บ้านมหิดล
สายที่ 2 : สายสีน้ำเงิน
บ้านมหิดล-คณะสัตวแทพยศาสตร์-วิทยาลัยศาสนศึกษา-สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว-หอพักพยาบาล รามาธิบดี-parking 1-คณะกายภาพบำบัด-โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี-คณะเทคนิคการแพทย์-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (ใหม่)-สถาบันอนูชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล-สำนักงานอธิการบดี-วิทยาลัยนานาชาติ-สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน-สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้-สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย-บ้านมหิดล
สายที่ 3 : สายสีแดง
บ้านมหิดล-สวนเจ้าฟ้า-คณะวิทยาศาสตร์-parking 2 – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์-คณะศิลปศาสตร์-ลานมหิดล-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม-วิทยาลัยนานาชาติ-สำนักงานอธิการบดี-คณะวิศวกรรมศาสตร์-คณะเทคนิคการแพทย์-โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี-หอพักพยาบาล-อาคารชุดพักอาศัย-สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว-วิทยาลัยศาสนศึกษา-คณะสัตวแพทยศาสตร์-อาคารอเนกประสงค์ (โรงพละ)-บ้านมหิดล
สายที่ 4 : สายสีเหลือง
อาคารศูนย์การเรียนรู้ – คณะวิทยาศาสตร์ – เรือนศิลปิน – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ – ลานจอดรถ2 – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – สถาบันสุขภาพอาเซียน – เรือนไทย – ศูนย์ศาลายา – ลานจอดรถ2 – อาคารศูนย์การเรียนรู้


Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand