คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Special Talk “Mobile Application Development” ร่วมกับบริษัท MFEC

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Special Talk “Mobile Application Development” ร่วมกับบริษัท MFEC

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม Special Talk ในหัวข้อ “Mobile Application Development” ร่วมกับบริษัท MFEC นำโดยคุณปัญญา พรขจรกิจกุล ตำแหน่ง Business Unit Director คุณไชยพงศ์ พิพิธธนโชติ ตำแหน่ง Frontend Consultant และคุณรัฐพล เศรษฐบุตร ตำแหน่ง Business Unit Manager ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เริ่มด้วยการแนะนำบริษัท MFEC กระบวนการพัฒนา Application ความหมายของการ Design-Thinking UX และ UI นอกจากนั้นยังได้ยกตัวอย่าง Tool สำหรับการใช้ในการทำงานอีกด้วย โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 24 คน ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 อาคาร ICT วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand