คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดและการวัดวิเคราะห์ โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดและการวัดวิเคราะห์ โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดและการวัดวิเคราะห์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้มีอาจารย์และบุคลากรจากฝ่ายงานต่างๆ ของคณะICT เข้าร่วมจำนวน 55 คน ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 อาคาร ICT วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand