ประกาศ! รอบ 5 – Admission1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 5 – Admission1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2563 รอบ Admission 1

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (แจ้งรหัสนักศึกษา)
  2. กำหนดการ

กำหนดการ

ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร (เว็บไซต์ของทปอ.) ศ. 17 – จ. 27 เม.ย. 63
2 ประกาศผล (เว็บไซต์ของ ทปอ.) ศ. 8 พ.ค. 63
3 ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา (เว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th/) พฤ. 21 พ.ค. 63
4 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ศ. 29 พ.ค. 63
5 ICT Preparatory Program ก.ค. 63
6 เปิดภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. 63
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ งานสื่อสารองค์กร คณะ ICT โทร. 02-441-0909
  • ดูข้อมูลการรับสมัครรอบอื่นๆ Click 
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand