ประกาศ! รอบ 6 – Admission2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 6 – Admission2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2563 รอบ Admission 2

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (แจ้งรหัสนักศึกษา)
  2. กำหนดการ

 

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ งานสื่อสารองค์กร คณะ ICT โทร. 02-441-0909
  • ดูข้อมูลการรับสมัครรอบอื่นๆ Click 
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand