คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Mobile Game Development with Unity3D for Beginner”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Mobile Game Development with Unity3D for Beginner”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแบะการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Mobile Game Development with Unity3D for Beginner” นำโดย คุณดิษศธร วรรทนธีรัช และคุณศรัฐฐา กาญจนปรีชากร เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะICT และคุณณภัทร ร่มลำดวน เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) ชั้น 25 คณะ ICT ม.มหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โปรแกรม Unity3D ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการพัฒนาเกม สำหรับทั้งนักพัฒนาเกมมืออาชีพและมือสมัครเล่น โดยการอบรมเริ่มตั้งแต่การแนะนำองค์ประกอบพื้นฐานของเกม การสาธิตระบบพื้นฐานต่าง ๆ ของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา การลงมือพัฒนาเกมจริง การทดสอบเกมที่พัฒนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งนำไปสู่การติดตั้งและทดสอบเกมบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้ไม่รู้จบ อีกทั้งยังได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการตลาด ด้านการศึกษา อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand