คณะICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันกรีฑา 100 เมตรหญิง กีฬาบุคลากร “รัก ณ มหิดลเกมส์ ” ปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะICT มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันกรีฑา 100 เมตรหญิง กีฬาบุคลากร “รัก ณ มหิดลเกมส์ ” ปี 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬากรีฑา 100 เมตรหญิง รุ่นอายุ 40-44 ปี จากงานกีฬาบุคลากร “รัก ณ มหิดลเกมส์” ประจำปี 2563 นอกจากนี้บุคลากรคณะ ICT ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทกรีฑา โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ทุ่มน้ำหนัก ชาย อายุต่ำกว่า 29 ปี และ 35-39 ปี ได้แก่ นาย พิษณุ พร้อมมงคล และนาย ภาคภูมิ พัฒนศิริมากร
– กรีฑา 100 เมตร ชายและหญิง อายุ 30-34 ปี ได้แก่ นาย ธีรชัย อิงคนินันท์ และน.ส. วันวิสาข์ บัวบาน
– กรีฑา 100 เมตร ชาย อายุ 35-39 ปี ได้แก่ นาย เอกราช บุณยเกียรติ
– กรีฑา 100 เมตร หญิง อายุ 40-44ปี ได้แก่ น.ส. วัตถาภรณ์ อรรคเนตร
– กรีฑา 200 เมตร ชาย อายุ 30-34ปี และ 35-39ปี ได่แก่ นาย ธีรชัย อิงคนินันท์ และนาย เอกราช บุณยเกียรติ
– กรีฑา 800 เมตร ชาย อายุ 45-49ปี ได้แก่  นาย พิเชษฐ สุขคล้าย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand