ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท microsoft จัดอบรมการใช้งาน MS Teams สำหรับการสอน online แก่คณาจารย์และบุคลากรICT

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท microsoft จัดอบรมการใช้งาน MS Teams สำหรับการสอน online แก่คณาจารย์และบุคลากรICT

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท Microsoft จัดอบรมการใช้งาน “Microsoft Teams” สำหรับการจัดการเรียนการสอน online ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร ICT โดยได้รับเกียรติจากบริษัท Microsoft เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเนื้อหาหลักของการบรรยายเป็นการแนะนำการใช้งาน Microsoft Teams  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน online โดยการอบรมในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากคณะ ICT และมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 อาคาร ICT วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand