นักศึกษาICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม Minerva owl คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดไอเดียและสร้างสรรค์ผลงานในงาน “1st JobberHack Challenge”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม Minerva owl คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดไอเดียและสร้างสรรค์ผลงานในงาน “1st JobberHack Challenge”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นักศึกษาทีม Minerva owl ได้แก่ นายอาภากรณ์ เก่งการนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาววิภาวรรณ จารุกิจพิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายภาดา กาญจนภิญพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดไอเดียและสร้างสรรค์ผลงานในงาน “1st JobberHack Challenge ติดอาวุธเสริมทักษะด้านดิจิทัล” โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 29 ทีม จาก 9 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการ “1st JobberHack Challenge ติดอาวุธเสริมทักษะด้านดิจิทัล” จัดขึ้นโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (Microsoft) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ทักษะเชิงดิจิทัลที่จำเป็นต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 พร้อมสนับสนุนการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงผ่านการนำเสนอไอเดียโซลูชั่นเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับธุรกิจได้จริง

ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับทีม Minerva owl ที่ได้รับเลือกและชนะการประกวดไอเดียพร้อมสร้างสรรค์ผลงานอย่างดีเยี่ยม และขอขอบคุณบริษัท Microsoft และ AIS ที่ได้ให้การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สามารถต่อยอดและก่อเกิดประโยชน์สู่สังคมต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand