คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก 2563”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก 2563”

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ ร่วมปลูกต้นไม้ของส่วนงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์วันสิ่งแวดล้อมโลก2563 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

    มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ และมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆมากมายที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Biodiversity” ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ โดยจะมุ่งดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand