คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีเททองหล่อส่วนฐานองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีเททองหล่อส่วนฐานองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

       วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีฯ ร่วมพิธีเททองหล่อส่วนฐานองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

     ในพิธีฯ ดังกล่าวนี้ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ป.ธ.9 ผศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ ให้การต้อนรับ

   นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมหย่อนแผ่นทองชนวนในพิธีฯ อีกด้วย

ที่มาภาพ: mahidolpr
ดาวน์โหลดข่าว

 

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand