คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ บริเวณลานสวนไผ่ ชั้น 1 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ทำบุญตักบาตร กรวดน้ำ รับพรจากพระสงฆ์แล้ว ยังได้รับน้ำพระพุทธมนต์ จากวัดสาลวัน เป็นของที่ระลึกอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand