คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ บริเวณลานสวนไผ่ ชั้น 1 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ทำบุญตักบาตร กรวดน้ำ รับพรจากพระสงฆ์แล้ว ยังได้รับน้ำพระพุทธมนต์ จากวัดสาลวัน เป็นของที่ระลึกอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish