คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมฟังธรรม วางใจ ในสติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมฟังธรรม วางใจ ในสติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

      วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 บรรยายธรรมโดย พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ. 9 รองเจ้าคณะจังหวัด จากวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง จ. กาญจนบุรี ในหัวข้อ “วางใจ ในสติ ปรับวิกฤติ เป็นโอกาส” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรบางส่วน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้อง IT405 และ IT406 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา รวมทั้ง มีบุคลากรบางส่วนรับชมผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Webex Meetings ตามมาตรการ Social Distancing อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand