นศ. MUICT สุดเจ๋ง สร้างงานวิจัย Deep Learning ระดับนานาชาติ

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน นศ. MUICT สุดเจ๋ง สร้างงานวิจัย Deep Learning ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายชนาธิป พรประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ ICT ม.มหิดล ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานเรื่อง “ConvCN: A CNN Based Citation Network Embedding Algorithm towards Citation Recommendation” ใน ACM/IEEE Jointed Conference on Digital Libraries (JCDL) 2020 ในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2563 โดยมี ผศ.ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ และ ดร. ธนพล นรเสฐฏ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

JCDL ถือเป็นงานประชุมทางวิชาการที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Conference ระดับ A* โดย CORE Conference Ranking และงานวิจัยนี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่าง Artificial Intelligence Research Center (AIRC), AIST ประเทศญี่ปุ่นและคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/photos/p.10158588086337275/10158588086337275/?type=1&theater

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand