ผลงานวิจัยของ ICT มหิดล ได้รับการอ้างอิงในเว็บไซต์ คลังความรู้ SCIMATH

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงานวิจัยของ ICT มหิดล ได้รับการอ้างอิงในเว็บไซต์ คลังความรู้ SCIMATH

ผลงานวิจัยของ ICT มหิดล โดยกลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer – MVIT ได้รับการอ้างอิงในบทความหัวข้อ “ไบโอเมทริกซ์ (Biometric)” ซึ่งเผยแพร่อยู่ในหมวดหมู่เทคโนโลยีบนเว็บไซต์คลังความรู้ SCIMATH[1] โดยอ้างถึงผลงานเรื่อง “การระบุอัตลักษณ์และจดจำบุคคล โดยใช้รูปแบบการเดินภายใต้การไม่จำกัดเงื่อนไข และสภาพแวดล้อมของการเดิน” โดย ผศ. ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์, Lingxiang Yao, รศ. ดร.Qiang Wu, รศ. ดร.Jian Zhang, ศ. ดร.Zhenmin Tang และ รศ. ดร.Wankou Yang[2].

 

ข้อมูลจาก

[1] https://www.scimath.org/article-technology/item/10998-biometric?fbclid=IwAR1lMHz0zbMiP71Mpmdgm_bgAbKkyGxn9sPySVykBJ1A3rL-urU07PdxPKE

[2] https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmvitmu%2Fposts%2F2743047372456522

[3] https://op.mahidol.ac.th/ra/2019/08/20/ict_2562-02/

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand