คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563

       วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล เป็นผู้อบรมให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ICT โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 23 ราย ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand