คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม เปิดตัวการออกกำลังกาย MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม เปิดตัวการออกกำลังกาย MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity

      เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 คณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพันคณะ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ หัวหน้าคณะทำงานฯ  จัดกิจกรรมเปิดตัวการออกกำลังกาย “MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity”  ผ่านระบบออนไลน์ Webex ซึ่งเป็นการเปิดตัวกิจกรรมการเก็บจำนวนแคลอรี่ในการออกกำลังกาย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 6,000,000 กิโลแคลอรี่ ในระยะเวลา เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 มกราคม 2564) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ICT ให้มีสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรง อีกทั้งเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand